Werkwijze

Kennismaking en intake

Een intakegesprek duurt ongeveer een uur. in dit gesprek zet ik samen met u de klachten op een rij en zal ik met u kijken hoe de klachten zijn ontstaan, eventueel zijn toegenomen en waardoor ze in stand worden gehouden. We brengen uw hulpvraag in kaart en bespreken de verwachtingen van de behandeling. Aan het einde van het gesprek wordt in overleg met u besproken om al dan niet verder te gaan met behandeling.

Behandeling

Als de behandeling in mijn praktijk kan plaatsvinden, stellen we samen een behandelplan op. In het behandelplan worden de klachten of problemen omschreven, het behandeldoel en de werkwijze om stapsgewijs tot het gewenste resultaat te komen. De behandeling bestaat doorgaans uit 4-12 gesprekken, afhankelijk van de ernst en complexiteit van de klachten. De inhoud van de behandeling en de frequentie van afspraken is afhankelijk van uw specifieke klachten / hulpvraag. Een afspraak duurt 45 minuten, tenzij anders is afgesproken.

Om de behandeling zo helpend en efficiënt mogelijk te laten verlopen wordt u gevraagd om tussentijds opdrachten of oefeningen uit te voeren, of iets te lezen. Gedragsverandering vindt immers niet alleen tijdens onze gesprekken plaats, maar vooral daarbuiten. De gesprekken worden met name benut om uw vorderingen te bespreken.

Afronding behandeling

De afronding van de behandeling zal doorgaans stap voor stap gaan. Samen werken we daar middels het behandelplan naar toe. We bespreken wat er is bereikt en wat er nodig is om dit vast te houden. Wanneer het behandeltraject is afgerond, zal, met uw toestemming, op het moment dat uw dossier gesloten wordt de huisarts geïnformeerd worden over het verloop en het effect van de behandeling.

 

 

Insight hoofd 03