Privacy

Voor een GZ-psycholoog en klinisch neuropsycholoog geldt een wettelijke geheimhoudingsplicht. Ik moet me houden aan de beroepscode voor psychologen. Dit betekent dat uw gegevens vertrouwelijk behandeld worden. Informatieverstrekking aan derden kan alleen plaatsvinden met toestemming van u. Doorgaans krijgt uw huisarts (met toestemming van u) wel informatie over de behandeling, zoals diagnose en behandelplan.

Gegevensaanlevering Nederlandse Zorgautoriteit

Insight – praktijk voor (neuro)psychologie is verplicht om gegevens te verstrekken aan zowel de zorgverzekeraars als aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De NZa gebruikt deze gegevens  voor verbetering van de bekostiging van de zorg en om de wachtlijsten aan te pakken. De NZa ontvangt gegevens over het gekozen zorgvraagtype, de DSM diagnosehoofdgroep en de geleverde zorg. Alle gegevens die direct tot patiënten zijn te herleiden, zijn geschrapt of gepseudonimiseerd, zodat de NZa niet kan zien om wie het gaat. Daarnaast ontvangt de NZa informatie over de zorgvraagtypering. Denk aan de antwoorden op de scorelijst, het geadviseerde zorgvraagtype en het gekozen zorgvraagtype. De NZa heeft ervoor gezorgd dat deze gegevens niet naar individuele patiënten kunnen worden herleid. Wilt u meer weten, kijkt u dan op deze webpagina. 

U kunt ervoor kiezen een privacyverklaring te ondertekenen, dan wordt uw dossier uitgesloten van gegevensaanlevering. Geef het aan als u daar gebruik van wilt maken.

Welke informatie ontvangt de zorgverzekeraar? 

Op de declaratie aan de zorgverzekeraar staat informatie over de zorgaanbieder, de patiënt en welke zorg is geleverd zoals een consult. Ook krijgt de verzekeraar het zorgvraagtype en de DSM diagnosehoofdgroep – een globale diagnose, niet te verwarren met de primaire en specifieke DSM diagnose. U kunt ervoor kiezen om een privacyverklaring te ondertekenen. Dan worden bovenstaande gegevens niet gedeeld met uw zorgverzekeraar. 

Zie voor meer informatie ook het uitgebreidere privacystatement.

Insight hoofd 03