Privacy

Voor een GZ-psycholoog en klinisch neuropsycholoog geldt een wettelijke geheimhoudingsplicht. Ik moet me houden aan de beroepscode voor psychologen. Dit betekent dat uw gegevens vertrouwelijk behandeld worden. Informatieverstrekking aan derden kan alleen plaatsvinden met toestemming van u. Doorgaans krijgt uw huisarts (met toestemming van u) wel informatie over de behandeling, zoals diagnose en behandelplan.

Vanuit het kwaliteitsstatuut is Insight – praktijk voor (neuro)psychologie verplicht om de voortgang van de behandeling te meten, aan de hand van de ROM (routine outcome monitoring). Deze meting d.m.v. een digitale vragenlijst vindt plaats om te kunnen meten en vergelijken hoe de kwaliteit van zorgverleners zich landelijk verhoudt. De vragenlijst vult u in aan het begin en eind van de behandeling. Deze informatie over het verloop van de behandeling kan worden aangeleverd aan de Stichting Benchmark GGZ (SBG) en het Landelijk DBC Informatiesysteem (DIS). Naast de scores op de vragenlijsten moeten ook gegevens zoals BSN, persoonskenmerken en diagnose worden meegestuurd. Deze gegevens worden voor de aanlevering automatisch gepseudonimiseerd, zodat de SBG en het DIS deze niet tot een persoon kunnen herleiden. U kunt ervoor kiezen een privacyverklaring te ondertekenen, dan wordt uw dossier uitgesloten van gegevensaanlevering. Geef het aan als u daar gebruik van wilt maken.

Zie voor meer informatie ook het uitgebreidereĀ privacystatement.

Insight hoofd 03