Tarieven en vergoeding

Basisverzekering

Psychologische hulp valt onder de basisverzekering. U heeft dus recht op psychologische behandeling wanneer dit geïndiceerd is. Een psychologische behandeling valt onder het eigen risico, dat bedraagt €385,00. Om zorg vergoed te krijgen, hebt u een geldige verwijsbrief nodig van uw huisarts. Een andere voorwaarde om in aanmerking te komen voor verzekerde zorg is dat uw klachten moeten voldoen aan de criteria van een vergoedbare diagnose. Of bij u daarvan sprake is zal bekeken worden tijdens de intakefase en met u worden besproken, alvorens het behandeltraject start.

Ongecontracteerde zorg

Ik lever ongecontracteerde zorg. Dat betekent dat ik geen contracten heb met de zorgverzekeraars. Wanneer u een restitutie-polis heeft, wordt de behandeling doorgaans 100% vergoed. Wanneer u een naturapolis heeft, wordt de zorg meestal voor 60-70% vergoed, mits u een verwijsbrief heeft van de huisarts. Een budgetpolis is een goedkopere polis die vaak slechts 50 tot 60% van de kosten van de behandeling vergoedt. Hiermee is uw eigen bijdrage een stuk hoger. 

U krijgt maandelijks een factuur van mij, die u binnen 30 dagen dient te voldoen. Deze factuur kunt u over het algemeen indienen bij uw ziektekostenverzekering. U bent echter verantwoordelijk voor de betaling aan mij. 

Let op! Sommige zorgverzekeraars stellen bij ongecontracteerde hulpverlening als voorwaarde dat voorafgaand aan de behandeling toestemming wordt gevraagd. Als dit bij uw zorgverzekeraar het geval is en u vergeet dit vooraf te doen, dan kan het zijn dat uw verzoek niet gehonoreerd wordt.

Tarieven 2024

In 2022 is het zorgprestatiemodel ingevoerd. In het zorgprestatiemodel worden behandelingen niet meer als traject afgerekend, maar als losse zorgprestaties. Deze prestaties zullen maandelijks in rekening worden gebracht. De prestatiecodes die in de praktijk voornamelijk gebruikt worden zijn: 
– CO0538 (diagnostiek) voor een intake van 60 minuten, tarief €242,66
– CO0343 (behandeling) voor een behandelconsult van 30 minuten, tarief €126,17
– CO0473 (behandeling) voor een behandelconsult van 45 minuten, tarief €179,24
– CO0603 (behandeling) voor een behandelconsult van 60 minuten, tarief €212,00

Onverzekerde zorg

Indien er geen sprake is van een diagnose die valt onder de vastgestelde verzekerde zorg, of als u verkiest de therapie geheel zelf te betalen dan is het tarief in 2024 €100 per sessie van 45 minuten. Een verwijzing van uw huisarts is dan niet nodig. Dit betekent ook dat uw verzekeraar geen enkele bemoeienis heeft met uw behandeling.

Verhinderd

Indien u verhinderd bent om een afspraak na te komen dient u dit minimaal 48 uur van te voren laten weten, per telefoon of email. Omdat de zorgverzekeraar niet betaalt in geval van te laat afzeggen of niet op de afspraak komen, wordt €50 bij u in rekening gebracht. Deze kosten kunt u dus niet declareren bij uw zorgverzekering.

Insight hoofd 03