Voor Verwijzers

Als huisarts of bedrijfsarts kunt u een patiënt direct doorverwijzen, bij voorkeur via Zorgdomein. U kunt ook een verwijsbrief (op papier) meegeven aan cliënt. Op deze verwijzing moet staan van welke DSM-V stoornis er een vermoeden is, de persoonlijke AGB-code van de huisarts, alsmede dat het gaat om een verwijzing naar de BasisGGZ of specialistische GGZ. Voorts moet duidelijk staan wie is verwezen en waarom. Een verwijzing is één jaar geldig.

Mocht u willen overleggen over een mogelijke doorverwijzing of aanvullende informatie willen geven voorafgaand aan een verwijzing, dan kunt u contact opnemen via 0541-209209. Ik overleg graag met u of met uw POH-GGZ.

Aan de volgende cliënten kan ik helaas geen zorg bieden:
• Crisisgevoelige cliënten
• Cliënten met een langdurige psychiatrische voorgeschiedenis
• Cliënten met verslavingsproblematiek (zoals alcohol, drugs, gamen of seksualiteit)
• Cliënten met ernstige agressieproblematiek of delictgedrag
• Cliënten met een ernstige persoonlijkheidsstoornis
• Cliënten met een psychotische stoornis
• Cliënten met ernstige eetproblematiek
• Cliënten met ernstige stemmingsstoornissen, zoals een bipolaire stoornis
• Cliënten die zich niet voldoende verstaanbaar kunnen maken in het Nederlands