Klachten en geschillenregeling

Als u een klacht heeft, bespreekt u dat dan eerst met mij. Ik sta altijd open voor bespreking hiervan. Blijf hier dus niet mee rondlopen. U kunt dit mondeling doen, maar ook per e-mail. Ik zal binnen maximaal zes weken nadat u melding hebt gemaakt van uw klacht, een besluit nemen over wat te doen met uw klacht.

Komt u niet tot een bevredigende oplossing, dan kunt u terecht bij een onafhankelijke klachten functionaris van de LVVP. Deze is bereikbaar per mail via LVVP@klachtencompany.nl, per telefoon via (088) 234 16 06 of per aangetekende post via postbus 3106, 2601 DC Delft. Bij voorkeur sturen cliƫnten die een klacht hebben het klachtenformulier per mail aan Klacht&Company. Zie voor meer informatie: https://www.lvvp.info/voor-clienten/hoe-te-handelen-bijklachten-over-de-behandelaar/

Voor geschillen kunt u terecht bij de Geschillencommissie Zorg in Den Haag: https://www.degeschillencommissiezorg.nl/clienten/zorgcommissies/vrijgevestigde-ggz-praktijken/

Insight hoofd 03